Uutiset:
http://www.kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://www.kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://www.kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://www.kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Sähköpostiosoitteesi:

Kaupan liiton uutiskirje ilmestyy joka torstai. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.
Tapahtumakirjeestä saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

KAUPPA2016 - Rajat rikkoutuvat
Etusivu > Ajankohtaista > Lausunnot

Lausunnot


Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi lain 945/2009 kumoamisesta ja lain 1062/1993 muuttamisesta

LAUSUNTO Työ- ja elinkeinoministeriöViite: TEM/1568/03.01.01/2015Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kaupan liitto ry:ltä (jatkossa Kaupan liitto) ja Suomen Kauppakeskusyhdistys ry:ltä (jatkossa)...

Parempi sääntely / EU-sääntelyn arviointi Suomen kannalta / Kartoitus

LAUSUNTO Valtioneuvoston kansliaViite: VNEUS2015-00471Valtioneuvoston kanslia on pyytänyt Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto kiittää lausuntopyynnöstä. Alla on eritelty lausuntopy...

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maataloustuotteiden marrkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (tuottajaorganisaatiot)

Lausunto 28.8.2015 Maa- ja metsätalousministeriöViite: 22:00/2015Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Päivittäistavarakauppa ry:ltä (PTY) ja Kaupan liitto ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Kiitämm...

Lausuntopyyntö, digitaalisen liiketoiminnan esteet ja lainsäädännölliset kehittämistarpeet

Kilpailu- ja kuluttajavirastoViite: Dnro KKV/652/03.02/2015Kilpailu- ja kuluttajavirasto on pyytänyt Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausun...

General Data Protection Regulation – position of the Nordic commerce sector

In generalThe Nordic commerce sector, represented by Dansk Ehrverv (the Danish Chamber of Commerce)[i], Kaupan liitto (the Finnish Commerce Federation)[ii], Svensk Handel (the Swedish Trade Federation...

MIETINTÖ: Kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuudet

Oikeusministeriöoikeusministerio@om.fiViite: OM 1/471/2014Oikeusministeriö on pyytänyt Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraav...

Ehdotukset valtioneuvoston asetukseksi räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta sekä valtioneuvoston asetukseksi räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varatoinnin turvallisuusvaatimuksista

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ TEM/188/03.01.02/2015 PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTOkirjaamoKaupan liitto sekä Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa:EHDOTUS V...