Uutiset:
http://www.kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://www.kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://www.kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://www.kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Sähköpostiosoitteesi:

Kaupan liiton uutiskirje ilmestyy joka torstai. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.
Tapahtumakirjeestä saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Etusivu > Ajankohtaista > Lausunnot

Lausunnot


Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n sekä rikoslain 2 a luvun muuttamisesta

LAUSUNTO 22.1.2015Eduskunnan lakivaliokuntaEduskunnan lakivaliokunta pyytää Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto esittää kunnioittavasti seuraavaa.YleistäMyymälävarkaudet ja näpisty...

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

LAUSUNTO 15.1.2015 Eduskunnan TalousvaliokunnalleViite: Lausuntopyyntö 16.12.2014 / HE 334/2014 vpEduskunnan talousvaliokunta pyytää Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto esittää lau...

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta verojaostoHE 128/2014 vp / Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksiEduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto on pyytä...

Lausunto perusmuistioluonnoksesta: Komission tiedonanto hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen torjunta yritysten välisessä elintarvikeketjussa

Työ- ja elinkeinoministeriö Virve Haapajärvi EU12, EU8, EU24EUTORI nro: EU/2014/135Päivittäistavarakauppa ry ja Kaupan liitto ry kiittävät lausuntopyynnöstä ja esittävät lausuntonaan seuraavaa.Perusmu...

Luonnos Kuluttajaoikeuden linjaukseksi: Tavaroiden ja palveluiden hinnan ilmoittaminen

Kilpailu- ja kuluttajavirastolinjaukset@kkv.fiKilpailu- ja kuluttajavirasto on pyytänyt Kaupan liitolta kommentteja Tavaroiden ja palveluiden ilmoittamista koskevaan linjausluonnokseen.Kiitämme esityk...

Muistio: Yritysten väliset pitkät maksuajat

Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fiViite: OM 9/42/2013Oikeusministeriö on pyytänyt Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan kohteli...

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lausunto ympäristöministeriölle 25.8.2014.Viite: Lausuntopyyntö Dnro YM8/500/2014Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain...