Uutiset:
http://www.kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://www.kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://www.kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://www.kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Sähköpostiosoitteesi:

Kaupan liiton uutiskirje ilmestyy joka torstai. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.
Tapahtumakirjeestä saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Etusivu > Ajankohtaista > Lausunnot

Lausunnot


Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta verojaostoHE 128/2014 vp / Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksiEduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto on pyytä...

Lausunto perusmuistioluonnoksesta: Komission tiedonanto hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen torjunta yritysten välisessä elintarvikeketjussa

Työ- ja elinkeinoministeriö Virve Haapajärvi EU12, EU8, EU24EUTORI nro: EU/2014/135Päivittäistavarakauppa ry ja Kaupan liitto ry kiittävät lausuntopyynnöstä ja esittävät lausuntonaan seuraavaa.Perusmu...

Luonnos Kuluttajaoikeuden linjaukseksi: Tavaroiden ja palveluiden hinnan ilmoittaminen

Kilpailu- ja kuluttajavirastolinjaukset@kkv.fiKilpailu- ja kuluttajavirasto on pyytänyt Kaupan liitolta kommentteja Tavaroiden ja palveluiden ilmoittamista koskevaan linjausluonnokseen.Kiitämme esityk...

Muistio: Yritysten väliset pitkät maksuajat

Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fiViite: OM 9/42/2013Oikeusministeriö on pyytänyt Kaupan liitolta lausuntoa otsikkoasiassa. Kaupan liitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan kohteli...

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lausunto ympäristöministeriölle 25.8.2014.Viite: Lausuntopyyntö Dnro YM8/500/2014Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain...

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lausunto valtiovarainministeriölle 20.8.2014.Viite: Lausuntopyyntö 11.7.2014 Dnro VM086:00/2014Valtiovarainministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiav...

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto 15.8.2014 työ- ja elinkeinoministeriölleTEM/1022/03.01.01/2014Kaupan liitto, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys sekä Päivittäistavarakauppa ry esittävät lausuntonaan kohteliaimmin seuraa...