Uutiset:
http://www.kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://www.kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://www.kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://www.kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Sähköpostiosoitteesi:

Kaupan liiton uutiskirje ilmestyy joka torstai. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.
Tapahtumakirjeestä saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

KAUPPA2016 - Rajat rikkoutuvat
Etusivu > Ajankohtaista > Tiedotteet

Tiedotteet


Kauppa panostaa vastuullisuuteen – Kaupan liitto mukaan kansalliseen Sitoumus 2050 -hankkeeseen

Kaupan liitto on liittynyt mukaan kansalliseen Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen – Sitoumus 2050 -hankkeeseen. Omien sitoumustensa kautta se panostaa entistäkin vahvemmin nuorten työllistämiseen. Lisäksi se kannustaa kaupan toimialan yrityksiä rakentamaan omia sitoumuksiaan ja kertomaan sitä kautta vastuullisuustyöstä ja sen tavoitteista.

Kaupan ala tarjoaa tänäkin kesänä tuhansille nuorille väylän työelämään

Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta kaupan ala tarjoaa tänäkin kesänä töitä tuhansille nuorille. Ala on merkittävin nuorten työllistäjä. Uuden hallituksen tulee pitää huolta siitä, että kauppa pystyy myös tulevaisuudessa työllistämään. Osa-aikatyön rajoittaminen olisi kaupalle kohtalokasta.

Hallitusohjelma helpottaa työllistämistä mutta ei juuri lisää ostovoimaa

Uudessa hallitusohjelmassa myönteistä on työelämälinjaukset, jotka helpottavat työllistämistä. Myönteistä on myös kauppojen aukiolon vapauttaminen edelleen ja muu sääntelyn purku. Sen sijaan hallitusohjelma ei näytä parantavan ostovoimaa, mikä olisi ollut tärkeää kaupan ja kotimarkkinoiden elinvoimaisuudelle.

Tulkinnallinen osa-aikatyöpykälä haittaa työllistämistä

Osa-aikatyö on kaupan alalle tärkeää, koska osa-aikaisten avulla kaupat pystyvät mitoittamaan työvoiman kauppojen aukioloaikojen ja asiakasvirtojen mukaan. Osa-aikatyön merkitys kaupan alalle tunnustetaan myös tuoreessa työtuomioistuimen ratkaisussa, joka koski Alkon lisätyöriitaa. Monimutkaiset ja tulkinnanvaraiset lisätyön tarjoamista koskevat säännökset hankaloittavat työllistämistä.

Viroon matkataan yhä enemmän vain halvempien hintojen takia

Suomalaisten kulutus Virossa jatkuu vahvana. Viron vetovoima suomalaisten vaatekauppana alkaa kuitenkin hiipua ja suomalaisten käyttämien palvelujen kirjo yksipuolistua. Ostosmatkailu keskittyy yhä enemmän vanhoihin suosikkiostoksiin, joissa Viron hintaero Suomeen on selvä. Myös alkoholin haku autolla on kasvanut selvästi.

Kaupan edunvalvonta vahvistuu

Kaupan alan edunvalvontaa tiivistetään. Erikoiskaupan Liiton lakkauttamisen seurauksena valtaosa liiton jäsenliitoista liittyy entistä kiinteämmin osaksi Kaupan liittoa. Tavoitteena on parantaa ja yhtenäistää kaupan alan edunvalvontaa.

Reilu puolet verkkokaupan euroista jää kotimaahan

Valtaosa verkkokaupoista ostavista suomalaisista haluaisi ostaa kotimaisista kaupoista, mutta usein ostopaikaksi valikoituu kuitenkin ulkomainen verkkokauppa. Joissakin tuoteryhmissä kotimainen kauppa ei pysty vastaamaan hintakilpailuun. Silti kaikista kulutetuista euroista yli puolet jää kotimaahan. Jotta paljon työllistävä suomalainen kauppa pystyy pärjäämään kansainvälisessä kilpailussa, ei kaupan toimintaedellytyksiä voida enää entisestään heikentää.