Uutiset:
http://www.kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://www.kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://www.kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://www.kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Sähköpostiosoitteesi:

Kaupan liiton uutiskirje ilmestyy joka torstai. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.
Tapahtumakirjeestä saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Etusivu > Tietoa kaupasta

Kauppa on yhteiskunnan elämän rytmittäjäTiesitkö, että kauppa on Suomen suurin toimiala työllisten määrällä mitattuna? Kauppa työllistää lähes 300 000 henkeä ja se muodostaa noin kymmenesosan bruttokansantuotteestamme. Kauas taakse jäävät monet perinteiset toimialat. Kauppaa ei ole totuttu mieltämään suomalaisen yhteiskunnan vahvaksi tukijalaksi. Teollisen yhteiskunnan muuttuessa palveluyhteiskunnaksi kaupan merkitys on kuitenkin kasvanut merkittävästi.

Kaupalla on suomalaisessa elinkeinoelämän murroksessa merkittävä asema. Tällä hetkellä kaksi kolmasosaa suomalaisista työssäkäyvistä ihmisistä toimii palvelualalla. Kansantaloudellisesti kauppa on merkittävä tekijä. Se kattaa noin 10 prosenttia Suomen BKT:stä. Yhteiskunnan kannalta ei ole samantekevää, miten kaupalla menee, sillä kauppa luo hyvinvointia ja menestystä Suomeen.

Kauppa on myös yhteiskunnan elämän rytmittäjä. Miljoona suomalaista käy päivittäin kaupassa.  Kaikilla on mielipide kaupasta, koska se tulee niin lähelle. Hinnat, aukiolot, ympäristö, laatu ja puhtaus askarruttavat niin kauppoja kuin asiakkaitakin. Kaupan vaikuttavuus yltää myös kauppapolitiikkaan ja globaalille tasolle. Tukku- ja tekninen kauppa tuovat raaka-aineita teollisuudelle. Kaupan liitto on vahva vapaan kilpailun puolustaja.

Kauppa on yksi suurimmista toimialoista tuotannolla mitattuna. Kauppa on ollut kautta aikojen tärkein globaalin tuottavuuden kasvattaja, ja tämä rooli sillä on myös suomalaisessa yhteiskunnassa. Kaupan kehitystä hidastaa meillä kuitenkin alan voimakas säätely, mikä vähentää kilpailua ja uudistuksia. Säätely vaikuttaa uusien yksiköiden perustamiseen, aukioloihin ja hintoihin. Kaupalla ja kuluttajilla on yhteiset intressit. Ihmisten arjen tukeminen edellyttää kauppaa, joka palvelee heitä silloin ja sillä tavalla, kun asiakas haluaa.

Kaupalle ensiarvoisen tärkeää on kuitenkin, että kansalaisten ostovoimasta pidetään huolta. Ainoa tie ostovoiman turvaamiseen ja jopa kasvattamiseen on sekä palkka- että välillisten verojen laskeminen.

Kaupan liiton missiona on vaikuttaa keveän säätelyn puolesta ja taata kaupalle mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset.