Uutiset:
http://www.kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
http://www.kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
http://www.kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
http://www.kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Sähköpostiosoitteesi:

Kaupan liiton uutiskirje ilmestyy joka torstai. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.
Tapahtumakirjeestä saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Etusivu > Ura > Ammatissa kehittyminen

Ammatissa kehittyminenTällä sivulla:

Näyttötutkintojärjestelmä

Näyttötutkintojärjestelmä tarjoaa työssäkäyville aikuisille joustavan tavan ylläpitää, kehittää ja uudistaa ammatillista osaamistaan. Elinkeinoelämä osallistuu aktiivisesti näyttötutkintojen suunnitteluun, toimeenpanoon ja arviointiin. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito käytännön työtehtävissä. Osaaminen on voitu hankkia työssä, opiskelemalla tai muulla toiminnalla.

Jos sinulla on riittävä ammatillinen osaaminen, voit todentaa osaamisesi tutkintotilaisuudessa ilman valmistavaa koulutusta. Useimmiten tutkinnon suorittaja kuitenkin tarvitsee ainakin joltain osin olemassa olevaa ammattitaitoaan täydentävää koulutusta ennen tutkintotilaisuuteen osallistumista.

Tutkinto henkilökohtaistetaan

Näyttötutkintoon hakeutuvalle laaditaan henkilökohtaistettu suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi. Suunnitelmassa todetaan muun muassa, mitä puutteita tutkinnon suorittajan ammattitaidossa on suhteessa tutkintovaatimuksiin ja miten hän saavuttaa sellaisen ammattitaidon, että hän saa tutkinnon suoritettua.

Työpaikan sitoutuminen tärkeää

Tutkinnon suorittaminen on ongelmallista, ellei tutkinnon suorittajan työpaikka ole sitoutunut asiaan. Työpaikalta nimetään tutkinnon suorittajalle työpaikkaohjaaja ohjaamaan työssä oppimista. Ammattitaitoa arvioivat koulutuksen ja työelämän asiantuntijat. Työelämäarvioijat nimetään yleensä tutkinnon suorittajan työpaikalta siten, että toinen edustaa työnantajaa ja toinen työntekijöitä. Myös tutkinnon suorittaja arvioi omaa ammattitaitoaan.

Näyttötutkintoja ja valmistavaa koulutusta järjestävät oppilaitokset

Tutkintotilaisuuksia ja tutkintoihin valmistavaa koulutusta järjestävät ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset sekä ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutusosastot.

Näyttötutkinnoissa kolme tasoa

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on valmiudet alan perustyötehtäviin. Ammattitutkinnon suorittaneella on kapeamman sektorin syvällisempi ammattitaito. Erikoisammattitutkinnon suorittanut taas hallitsee tämän kapeamman sektorin vaativimmatkin työtehtävät.

Kaupan alan työtehtäviin soveltuvia näyttötutkintoja ovat mm. seuraavat:

Ammatillinen perustutkinto:

 • liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Ammattitutkintoja:

 • myynnin ammattitutkinto
 • markkinointiviestinnän ammattitutkinto
 • sihteerin ammattitutkinto
 • taloushallinnon ammattitutkinto
 • ulkomaankaupan ammattitutkinto
 • viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto
 • yrittäjän ammattitutkinto

Erikoisammattitutkintoja:

 • kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
 • johtamisen erikoisammattitutkinto
 • markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto
 • taloushallinnon erikoisammattitutkinto
 • ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto
 • viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto
 • yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Lähiesimieskoulutus kokeiltavana

Vähittäiskaupan alalla kokeillaan lähiesimieskoulutusta. Koulutus on tarkoitettu työntekijälle, joka toimii tuoteryhmä- tai kassavastaavana, tiiminvetäjänä tms. työtehtävissä, joihin kuuluu lähiesimiehenä toimimista ja/tai oman vastuualueen työn organisointia. Lisätietoa lähiesimieskoulutuksesta saa kokeiluoppilaitoksista, jotka ovat Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Vantaalta, Turun ammatti-instituutti, Tampereen ammattiopisto, Savon ammatti- ja aikuisopisto sekä Oulun seudun ammattiopisto.

Hyödyllisiä linkkejä: